Hantering av farliga ämnen:
Hanteringen av farliga ämnen är en särskild utmaning, särskilt i små och medelstora företag, av flera skäl.

För alla företag regleras hanteringen av farliga ämnen i förordningen om farliga ämnen och lagen om arbetarskydd och hälsa. För korrekt hantering av farliga ämnen enligt §14 i förordningen om farliga ämnen måste entreprenören se till att anställda får ett register över farliga ämnen och motsvarande bruksanvisningar i en begriplig form.

Du kan bekvämt och enkelt hämta bruksanvisningar för dina lämpliga farliga ämnen med vår följande sökfunktion för datablad baserat på artikelnumret, visa dem i din hantering av farliga ämnen eller ladda ner dem direkt från produkten.

 

Planen för ögonskydd hör ihop med ögonskyddsboxen på arbetsplatser där syror eller alkalier samt främmande föremål kan komma in i ögat eller där det finns mycket damm och smuts.

Här kan du ladda ner programvaran EasyFix (ca 220 MB).

FARA!Vänligen uppdatera din programvara till den aktuella versionen 2.3.25:

Dimensioneringsprogram för dymlingar EasyFix


Dina händer utsätts ofta för envisa material och inte alla skydds- eller rengöringsprodukter kan hantera denna smuts. Med vår hudskyddsplan kan du på ett ögonblick se vilken produkt som ska användas och när.

Plan för hudskydd


Du kan ladda ner boken om stegekontroll här.

Bok om stegekontroll


Här hittar du installationsanvisningarna för VAROmobil som PDF för nedladdning.

Installationsanvisningar för VAROMOBIL fordonsutrustning


Här kan du läsa och ladda ner de allmänna och kompletterande skyddsåtgärderna.

FÖRCH skyddsåtgärder


Ladda ner våra säkerhetsrekommendationer för korrekt användning av slipverktyg här.

Säkerhetsrekommendationer för slipverktyg